Admitere Licenta 2016

Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie aparține de Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea POLITEHNICA din București.

Departamentul coordonează trei programe de licență:

  1. Mecanica Fină si Nanotehnologii
  2. Mecatronică
  3. Optometrie

și trei programe de master:

  1. Mecanică de Precizie – master de aprofundare
  2. Mecatronică Avansată – master de aprofundare
  3. Optometrie Avansată – master complementar.

INFORMATII UTILE ADMITERE 2016

Pentru anul universitar 2016 – 2017 cifrele de școlarizare pentru programele de studii ce revin Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie sunt:

  • Mecatronică – 65
  • Optometrie – 25
  • Mecanică Fină și Nanotehnologii – 40.

Înscriere

Înscrierea la concursul de admitere se va desfăşura în perioada 18 -23 iulie  2016, zilnic între orele 9:00-16:00 la sediul Facultăţii de Inginerie Mecanică și Mecatronică, cu posibilitatea de preînscriere pe site - ul admitere.pub.ro. Candidatii preînscrişi beneficiază de o reducere de 10% din taxa de înscriere (taxă ce se va plăti în perioada de înscriere din iulie 2016)

Concurs

Concursul pentru admiterea în anul universitar 2016-2017 are loc în zilele de 25 și 26 iulie 2015. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10 și are durata de 3 ore.

Admiterea se face pe baza a două probe scrise (sub forma de test grilă) şi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat.

Detalii despre concursul de admitere, se găsesc în REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2016-2017 ciclul de studii universitare de licenţă“.

Condiţii de intrare

Media generală minimă de admitere este 5,00 (cinci). Media generală se calculează numai pentru candidaţii care vor obţine media aritmetică a celor două note de concurs (MEDIA NOTELOR DE CONCURS) mai mare sau cel puţin egală cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentând BAREMUL MINIM DE ADMITERE.

În aceste condiţii, media generală se determină ca medie ponderată între media notelor de concurs – MC (80%) şi media obţinută la examenul de Bacalaureat (20%).

Ocuparea locurilor se face prin examen, în funcţie de opţiunile individuale, pe specializări, în ordinea mediei finale de admitere.

Studenţii admişi în anul I 2016 – 2017 vor primi cazare în căminele studenţeşti care aparţin facultăţii de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

Published on  July 6th, 2016